MTs Ma’arif NU 06 Bojongsari

Berakhlak mulia, cerdas, disiplin dan berkualitas

MTs Ma’arif NU 06 Bojongsari

Berakhlak mulia, cerdas, disiplin dan berkualitas

Tenaga Kependidikan

NO

NAMA

Jabatan

1

Drs. Sutarko

KEPALA MADRASAH & GURU

Mata Pelajaran SKI

2

Yusuf Bayu M, M.Pd

WAKA KURIKULUM & GURU

Mata Pelajaran Aqidah Akhlak & Prakarya

3

Muklis Amali, S.Pd.I

WAKA KESISWAAN & GURU

Mata Pelajaran Bhs. Arab & Ke NU-an

4

Awit Hendriyono, SH

WAKA SARPRAS & GURU

Mata Pelajaran PKn

5

Moh. Tri Widodo, S.Pd

WAKA HUMAS & GURU

Mata Pelajaran Bhs. Inggris

6

Suning, S.Pd

BENDAHARA BOS

Mata Pelajaran Matematika

7

Heni Adijati, A.Md

GURU

Mata Pelajaran SBK 

8

Umi Widayani, S.Pd

GURU

Mata Pelajaran Bhs. Indonesia

9

Awaliyah Sri Retno H, SE

GURU

Mata Pelajaran IPS

10

Setyoningsih, S.Pd.Mat

GURU

Mata Pelajaran Matematika

11

Dwi Nansisto, A.Ma

GURU

Mata Pelajaran PJOK

12

Eva Sufiana, S.Pd.I

GURU

Mata Pelajaran Fiqih & Hadits 

13

Dyah Puspitorini, S.Pd

GURU

Mata Pelajaran Bhs. Inggris

14

Misbachun Aji S, S.Si

GURU

Mata Pelajaran IPA

15

Sigit Ertanto, S.Pd

GURU

Mata Pelajaran 

16

Mukhlas Aminudin. S.Pd

GURU

Mata Pelajaran Al Qur'an Hadits & Bhs. Arab

17

Eko Rahayu,S.Pd

GURU

Mata Pelajaran IPA

18

Tias Puspita N, S.Pd

GURU

Mata Pelajaran IPS & PKN

19

Yunita Dwi K, S.Pd

GURU

Mata Pelajaran Bhs Indonesia & Prakarya

20

Nur Dewi Solichati,S.Pd

GURU

Mata Pelajaran SKI & Bhs. Jawa

21

Nur Fauzi

KEPALA TATA USAHA

22

Selly Sofiani

STAFF TATA USAHA

23

Paino 

STAFF KEBERSIHAN

24

Jumari 

STAFF KEBERSIHAN